Viešieji pirkimai

Vykdomi pirkimai

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ
 

VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinika(toliau vadinama – Perkančioji organizacija) pradeda  medicininių laboratorinių tyrimų atlikimo paslaugų pirkimą.

1.    Pirkimo būdas – supaprastintas atviras konkursas.

2.   Perkamų paslaugų savybės ir joms keliami reikalavimai pateikiami pirkimo dokumentuose.

3.   Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ): „Kraujo tyrimų paslaugos“ 85145000-7, „Medicinos laboratorijų teikiamos paslaugos“ 85111810-1.

4.   Pirkimo objektas į dalis neskirstomas. Tiekėjas privalo siūlyti visą nurodytą paslaugų apimtį.

5.   Pirkimo objekto vertinimui taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimas pagal kokybės ir kainos santykio kriterijų.

6.   Sutarties terminas – 12 mėn. Sutartis, perkančiosios organizacijos sprendimu, gali būti pratęsiama ne daugiau, kaip du kartus po 12 mėnesių. Bendra sutarties trukmė, įskaitant visus pratęsimus, negali viršyti 36 mėnesių.

7. Pasiūlymas (abi dalys) turi būti pateiktas naudojant CVP IS  priemonėmis iki 2018 m. rugpjūčio  mėn. 23d. 11:00 val.(Lietuvos Respublikos laiku).

8. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo yra Renata Gražinienė,  adresas Vilniaus g. 117, LT-41115 Biržai, el. paštas renata@birzupoliklinika.lt , tel. (8 450) 32567, mob. (8 615) 8845.

9. Visi pirkimo dokumentai skelbiami:

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2018-615684

Informacijos atnaujinimo data: 2023-06-08, 13:23:57