Vaiko sveikatos pažyma

INFORMACIJA TĖVAMS DĖL VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO

Nuo 2018 metų profilaktinio vaiko sveikatos patikrinimo pažymos (forma Nr. E027-1/a  „Vaiko sveikatos pažymėjimas“) formuojamos ir pateikiamos į e. sveikatos sistemą elektroniniu būdu. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalios nauja elektroninė statistinės apskaitos forma Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“.

 Šiuo metu Jūsų vaiko mokyklos visuomenės sveikatos specialistai e. sveikatos sistemoje išduotas pažymas gali matyti, Jums nereikia perduoti asmeniškai popierinių pažymėjimų ar pateikti pažymėjimo peržiūros kodo. Tačiau darželiuose tokia pati sistema dar yra diegiama, todėl darželinukų tėvai turi perduoti asmeniškai popierinius sveikatos pažymėjimus ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (darželyje) dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams arba išsiųsdami elektroniniu paštu pažymėjimo peržiūros kodą ir vaiko gimimo datą.

 Jei vaikas lanko neformaliojo švietimo programas(išskyrus kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas), tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas tada, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 Kaip gauti vaiko sveikatos pažymos peržiūros kodą?
1. Prisijunkite prie www.esveikata.lt portalo. Susipažinkite (uždėkite varnelę) su pacientų, besijungiančių prie ESPBI IS portalo, supažindinimo forma.
2. Pasirinkite sritį „Pažymos“.
3. Atidarykite peržiūros langą „E027-1 Vaiko sveikatos pažymėjimas“.
4. Pasirinkite „Sukurti pažymos peržiūros kodą“.
5. Pasirinkite „Tęsti“ veiksmą.
Vaizdinė medžiaga: https://youtu.be/5J18TuMTgHA

 Kaip peržiūrėti / atsisiųsti vaiko sveikatos pažymėjimą įvedus pažymos peržiūros kodą?
1. Prisijunkite prie www.esveikata.lt portalo.
2. Pasirinkite sritį „Pacientams“.
3. Paspauskite „Peržiūrėti pažymą“.
4. Langelyje „Peržiūros kodas“ įveskite vaiko pažymos peržiūros kodą; langelyje „Asmens gimimo data“ įveskite vaiko, kuriam buvo išrašyta pažyma gimimo datą.
5. Paspauskite mygtuką „Peržiūrėti“.

 Parengta pagal: http://www.esveikata.lt/kodoGeneravimas

 

Informacijos atnaujinimo data: 2023-06-06, 13:32:21