PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS VŠĮ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOJE

  • Titulinis
  • Naujienos
  • PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS VŠĮ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOJE
2014 01 28


PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS VŠĮ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOJE

Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamą projektą NR. 08.1.3-CPVA-R-609-51-0007 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje“.

Projekto tikslas – pagerinti VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą Biržų rajono gyventojams.

Projekto metu  vykdomos šios veiklos: 1. Įrangos, reikalingos vaikų ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų ir onkologinių ligų profilaktikai, prevencijai, ankstyvajai diagnostikai ir sveikam senėjimui užtikrinti įsigijimas, bei patalpų remontas ir jų pritaikymas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams; 2. Priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabineto remontas ir įrengimas; 3. Tiesiogiai stebimo gydymo kurso kabineto remontas ir įrengimas. Prie pagrindinių įėjimų įrengus automatines duris, pandusą neįgaliesiems ir naująją keltuvo kabiną judėjimo negalią turintiems žmonėms lengviau ir patogiau patekti pas gydytojus. Nupirkus naują medicininę įrangą ligų profilaktika ir prevencija tapo veiksmingesnė, ligų diagnostika – tikslesnė, visa tai sąlygos greitesnį išgydymą. Šiuolaikiška kompiuterinė technika pagreitina darbą su medicininiais dokumentais. Atlikus projekte numatytus remonto darbus, atnaujinus kabinetų ir laukiamųjų baldus, personalo darbo sąlygos taps ergonomiškos, pacientams apsilankymų metu taps jaukiau ir patogiau. Nupirktu automobiliu pacientai pasiekiami ir atokiose vietovėse, o nupirkus mobilius elektrokardiografus ir atnaujinus gydytojų krepšių įrangą, pacientų apžiūra ir ligų diagnostika jų namuose tapo geresnė. 

Įrengus kabinetą priklausomybę nuo opioidų turinčių pacientų pakaitiniam gydymui, šie pacientai turės galimybę gauti gydymą Biržuose, padaugės priklausomybes besigydančiųjų skaičius.     Projekto lėšomis įrengtame tiesiogiai stebimo gydymo kurso kabinete organizuojamas ir vykdomas Biržų rajono gyventojų visiškas išgydymas nuo tuberkuliozės ir tokiu būdu mažinamas tuberkuliozės plitimas rajone.    Tikimasi, kad pagerintomis paslaugomis pasinaudos ne mažiau kaip 18702 Biržų rajono gyventojai. Projekto rezultatai:  pagerinta VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos infrastruktūra ir pagerintos sveikatos priežiūros paslaugos.      Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 229.210,81 Eur, iš jų 212.019,99 Eur – Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšos ir 17.190,82 Eur Biržų rajono savivaldybės administracijos lėšos. Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika Projekto partneris: Biržų rajono savivaldybės administracija

Projekto pradžia:  2014-01-28           Projekto pabaiga: 2021-01-31 

Informacijos atnaujinimo data: 2023-07-13 10:27:32