Akreditacija

Poliklinika – viena pirmųjų akredituotų įstaigų Lietuvoje

Didžiuojamės galėdami visiems pacientams pranešti, kad poliklinika tapo viena pirmųjų akredituotų šeimos gydytojų paslaugas teikiančių sveikatos priežiūros įstaigų Lietuvoje ir vienintele tokia Biržų rajone. 

Akreditavimas - tai savanoriškai pačios įstaigos inicijuotas  įvertinimas, ar įstaiga atitinka maksimaliame pasiekiamame lygyjenustatytus standartusir įstaigos nuolatinio procesų tobulinimovertinimas. Vienas pagrindinių akreditavimo tikslų yra skatinti įstaigos vystymąsi.  Licencijuota poliklinika yra nuo 1999-ųjų, bet poliklinikos vizijoje buvo siekis tapti akredituota.

VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje ir jos padaliniuose nepriklausomų ekspertų grupė, atliko vertinimą, kurio metu naudojo įvairius būdus (dokumentų ir medicininių dokumentų peržiūrą, pokalbius, stebėjimą, patalpų apžiūrą, pasiekimų vertinimą). Poliklinikos vertinimo rezultatų aptarimo metu tikrintojai, palyginę polikliniką su kitomis pirminio lygio tikrintomis įstaigomis, išsakė daug pagyrimų dėl poliklinikoje ir ambulatorijose dirbančio personalo žinių ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų. 2017 m. gruodžio 27 d. poliklinikai įteiktas akreditavimo pažymėjimas. Įstaigos akreditavimas reiškia aiškų ir viešą pripažinimą, kad buvo įvykdyti reikalavimai kokybei tobulinti ir kad buvo imtasi nuolatinio kokybės gerinimo.Tai gražus akcentas poliklinikos veikloje, kuri neseniai minėjo savo veiklos 20-ies metų jubiliejų.

VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos vadovų įsitikinimu, sparčiai kintant demografinei situacijai, medicinos technologijoms, didėjant pacientų sveikatos raštingumui, išlikti konkurencinga ir šiuolaikiška gydymo įstaiga įmanoma tik nuolat tobulinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir saugą, bei maksimaliai pritaikant teikiamas paslaugas pacientų poreikiams.

VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos  misija – padėti sergančiam, patarti sveikam.

Informacijos atnaujinimo data: 2023-05-29, 09:33:28