Greitoji medicinos pagalba Registratūra
bendrasis pagalbos numeris 112
  • Vaikų                      +370 674 72691
  • Suaugusiųjų          +370 674 72589
  •                                 +370 652 07857
  • Odontologinis sk.  +370 674 73253

 

 

 

 

 

   

2020 m. finansinės ataskaitos

2020 m. 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv.

Tarpinis aiškinamasis raštas

Čia    

Finansinė būklė

Čia    

Veiklos rezultatai

Čia    

 

 

 

 

 

 

 

 

  II ketvirčio finansinės ataskaitos

 2020 metų aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys

 

 

2021 m. finansinės ataskaitos

2021 m. 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv.

Tarpinis aiškinamasis raštas

  Čia  

Finansinė būklė

     

Veiklos rezultatai

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinių ataskaitų rinkinys