Poliklinika savo misijoje skelbia „Mūsų tikslas - padėti sergančiam, patarti sveikam!“. Tuo vadovaujantis formuojama visa kokybės politika, o konkretūs tikslai, uždaviniai ir prioritetai trumpesniems laikotarpiams, įvertinus išorinius aplinkos veiksnius (teisinius, ekonominius, socialinius, demografinius ir kt .), bei atsižvelgiant į vidinius resursus (personalą, finansus, vadovybę, pajėgumus ir pan.), buvo suformuluoti "VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos paslaugų gerinimo strategija 2018-2021 metams", patvirtintoje 2018 m. gegužės 5 d. (koreguota 2019 m. vasario 5 d.).

 

Kokybės gerinimo strategijoje iškelti trys pagrindiniai tikslai:

1.Gerinti sveiktos priežiūros paslaugų kokybę;

2. Plėtoti e. sveikatos paslaugas;

3. Skatinti pacientų aktyvumą dalyvauti profilaktinėse programose.