Paslaugų laukimo eilės

2022 08

2022 09

2022 10

2022 11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365; su visais vėlesniais pakeitimais) 1-ojo priedo „Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys ir apmokėjimo tvarka“ 5.2 punktu periodinių sveikatos tikrinimų išlaidos apmokamos iš darbdavio lėšų.

Visas įstaigas ir įmones, dar nesudariusias sutarčių dėl darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų, prašome kreiptis į VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos buhalteriją. Kad būtų galima sudaryti sutartį, prašome pateikti darbuotojų sąrašus, kuriuose turi būti nurodyta darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, kenksmingi faktoriai.