Projekto pavadinimas:

„Išankstinės pacientų registracijos sistema“

Projekto vykdytojas:

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

  Įgyvendinus projektą  sukurta elektroninė išankstinės pacientų registracijos sistema   sergu.lt , kuri sujungė atskirų gydymo įstaigų registracijos sistemas. Išankstinės pacientų registracijos sistema leidžia:

  • rezervuoti gydytojo priėmimo laiką internetu;
  • pacientams rinktis gydytojus iš skirtingų gydymo įstaigų;
  • automatiškai (SMS arba el. paštu) informuoti pacientą apie būsimo apsilankymo būklę, apsilankymo atšaukimą, siųsti priminimus ir pan.;
  • sistemoje užsiregistravusiam pacientui internete stebėti visų savo planuojamų bei įvykusių apsilankymų būklę;
  • gydytojui konsultantui iš anksto susipažinti su atvyksiančių pacientų duomenimis;
  • siunčiančiam gydytojui suformuoti siuntimą (kurį galima atspausdinti bei automatiškai elektroniniu būdu pridėti prie planuojamo paciento apsilankymo duomenų) bei stebėti savo siųstų pacientų apsilankymų būklę;
  • įstaigos administratoriams matyti gydytojų planuojamą krūvį, pacientų pasiskirstymą, automatiškai gauti statistines ataskaitas ir kitą informaciją, analizuoti pacientų registracijos procesą (kokiu laiku, koks kiekis, kokių pacientų registruojasi ir pan.) ir tuo pagrindu daryti įstaigos valdymo sprendimus.

Projektas įgyvendintas nacionaliniu mastu, todėl suteikia pacientui galimybę rinktis specialistų iš skirtingų gydymo įstaigų paslaugas. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi pareiškėjas ir partneriai įsipareigojo, kooperuodami savo turtą, darbą bei žinias, veikti kartu įgyvendinant projektą.

Pagrindinius projekte dalyvaujančių įstaigų pacientų srautus sudaro 49 Lietuvos savivaldybių – tiek miestų, tiek rajonų – gyventojai. Tačiau į projekte dalyvaujančias įstaigas tretinio lygio medicinos paslaugų kreipiasi gyventojai ir iš likusių savivaldybių. Taigi, projekto įgyvendinimo poveikį pajus visi Lietuvos gyventojai.

Projekto pareiškėjas ir vykdytojas – viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ir 19 partnerių.Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika 2010 m. sėkmingai prisijungė prie šio projekto, įdiegė sistemą sergu.lt ir sėkmingai vykdo elektroninę išankstinę pacientų registraciją.

Išankstinės pacientų registracijos projektas yra viena iš prioritetinių nacionalinės e.sveikatos plėtros dalių, labiausiai paliečianti pacientą. Projektą 100% rėmė Europos Sąjungos struktūriniai fondai pagal Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“. Bendras projekto biudžetas 7,4 mln. litų. Šiomis lėšomis buvo ne tik sukurta ir įdiegta elektroninė sistema, bet ir sveikatos priežiūros įstaigose įrengta 580 naujų kompiuterinių darbo vietų, modernizuoti kompiuterinio ryšio tinklai, įrengtas interneto asistavimo centras – tiems pacientams, kurie internetinę registraciją norės atlikti telefonu.