Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika kartu su Pasvalio PSPC ir Telšių PSPC  2009-2011 metais įgyvendino projektą  VP1-1.1-SADM-06-K-01-052„Pasvalio, Biržų ir Telšių pirminio lygio sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų bei vadovų kvalifikacijos, žinių bei gebėjimų lygio kėlimas, siekiant atitikti visuomenės poreikius“.  Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Pasvalio PSPC,  projekto partneriai - Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika ir Viešoji įstaiga Telšių rajono PSPC.  Bendra projekto vertė yra 3 650 990,00 Lt,iš jų ES dalis - 3 096 078,00 Lt. 

 Projekto tikslas kelti ir tobulinti 483 darbuotojų kvalifikaciją bei įgūdžius, siekiant teikti kokybiškesnes paslaugas Biržų, Pasvalio, Telšių rajonų gyventojams bei efektyviai valdyti žmogiškuosius, materialiuosius bei finansinius resursus. Projekto metu vyko 24 skirtingi mokymai, per kuriuos apmokyti 167 Biržų poliklinikos darbuotojai, iš jų:  gydytojai - 27, vadovaujantis personalas - 8, slaugytojai - 87, GMP vairuotojai - 9, techninis-aptarnaujantis personalas - 36.

ĮDOMŪS FAKTAI APIE PROJEKTĄ

16262– tiek valandų gauname sudėję visų darbuotojų mokymuose praleistą laiką

545– tiek kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų (sertifikatų) įteikta poliklinikos darbuotojams sėkmingai baigus mokymus;

80– tiek valandų truko ilgiausi mokymai.

10– tiek sertifikatų gavo daugiausiai mokymų dalyvavęs darbuotojas.

Visiems projekte dalyvavusiems poliklinikos darbuotojams DĖKOJAME už Jų skirtą laiką, geranoriškumą ir pastangas !Tikime, kad mokymų metu įgytos žinios bei įgūdžiai padės darbuotojams dar profesionaliau teikti paslaugas ir bendrauti su pacientais !

 

 

 

 

PROJEKTO

 

VP1-1.1-SADM-06-K-01-052„Pasvalio, Biržų ir Telšių pirminio lygio sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų bei vadovų kvalifikacijos, žinių bei gebėjimų lygio kėlimas, siekiant atitikti visuomenės poreikius“

METU VYKĘ MOKYMAI

Mokymo pavadinimas

Trukmė, val.

Dalyvių skaičius

Efektyviu žmogiškųjų išteklių valdymu pagrįstas veiklos gerinimas

40

4

Kaip sėkmingai organizuoti ir vesti susirinkimą

8

11

Skubi medicinos pagalba vaikams

24

27

Rinktiniai kardiolologijos klausimai

72

14

Šiuolaikinė specializuota reanimacinė pagalba

80

26

Nemigos diagnostika ir gydymas

36

11

Skausmo gydymas

18

22

Naujoji viešoji vadyba ir valdymo modernizavimas. ES šalių patirtis. Kokybės valdymas gerinant sprendimų priėmimą

80

4

Skubioji medicinos pagalba (2 grupės)

40

44

Paliatyvi priežiūra

36

24

Psichosocialinė pagalba pacientui ir jo šeimai

40

21

Finansų valdymas. Viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartai

40

4

Pasirengimas veikti masinių sužalojimų ir terorizmo atvejais

( 2 grupės)

24

29

Finansinės informacijos panaudojimas priimant sprendimus

40

4

Psichosomatiniai sutrikimai

30

6

Piktnaudžiavimas psichoaktyviomis medžiagomis

40

24

Darbo medicina

72

4

Efektyvaus vadovavimo padaliniui pagrindai

8

11

Sveikatos politika ir vadybos vaidmuo nacionalinėje sveikatos sistemoje

40

4

Emocijų ir motyvacijos psichologija

16

13

Informacinių technologijų mokymai (3 grupės)

40

48

Fundamentalioji pagalba kritinių būklių metu (3 grupės)

24

14

Retorika vadovams (3 grupės)

16

12

Asmeninių įgūdžių vystymas ir sėkmingas jų panaudojimas (2 grupės)

16

53

Tarnybinis etiketas (2 grupės)

16

64

Pagyvenusių žmonių, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų, slaugos ypatumai

40

27

Patalpų ir aplinkos paviršių valymas

8

5

Pagalbos kvietimo valdymas

24

5

Turto vertinimo pradžiamokslis

43

2

Lokalinis medicininis auditas

36

5