BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MEDICINOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS PASINAUDOJANT  Europos sąjungos parama

 

Projekto pavadinimas:

Biržų rajono savivaldybės poliklinikos modernizacija ir paslaugų kokybės gerinimas

Projekto vykdytojas:

Biržų rajono savivaldybės poliklinika

Projekto sutarties pasirašymo data:

2006-12-06

Projekto trukmė:

21 mėn.

 

VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinika baigė įgyvendinti  projektą „Biržų rajono savivaldybės poliklinikos modernizacija ir paslaugų kokybės gerinimas“,BPD2004-ERPF-1.4.0-03-05/0067-03, kurįiš dalies finansavo Europos Sąjunga.

 

Projektui skirta 4 455 778,25 Lt parama, iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama – 4 222 348,11 Lt; 

Biržų rajono savivaldybės lėšos – 233 430,14 Lt .

 

Pagrindinis projekto tikslas- gerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę Biržų rajono gyventojams.

Specifinis projekto tikslas: gerinti BPG ir BPG odontologo paslaugų prieinamumą ir kokybę Vabalninko, Pabiržės, Papilio, Nemunėlio Radviliškio ambulatorijų ir  Biržų rajono savivaldybės poliklinikos klientams – miesto ir kaimo gyventojams;

Įvykdžius viešuosius pirkimus projektui įgyvendinti buvo pasirašytos sutartys dėl projekto administravimo, viešinimo, išlaidų audito paslaugų, techninės dokumentacijos, renovacijos ir rangos darbų, statybos darbų techninės priežiūros paslaugų, medicininės ir organizacinės įrangos, baldų ir automobilių pirkimo.

Projekto dėka suremontuota 10 medicinos punktų, 4 ambulatorijos ir odontologinis skyrius,  renovuotas poliklinikos pastatas, įsigyta 4 nauji automobiliai,  moderni odontologinė, laboratorinė ir kita medicininė įranga, kompiuterinė, programinė įranga ir organizacinė technika, medicininiai bei biuro baldai.

Įgyvendinus projektą pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė pagerėjo Biržų poliklinikoje, Vabalninke, Pabiržėje, Papilyje, Nemunėlio Radviliškyje, Germaniškyje, Sodeliškyje, Užušiliuose, Parovėjoje, Anglininkuose, Smilgiuose, Kratiškiuose, Šukionyse, Kvetkuose, ir Kupreliškyje.