Leonardo da Vinci programos darbo rinkos žmonių (PLM) mobilumo projektas “Profesinių įgūdžių tobulinimas. Užsienio šalių patirtis”,  Nr. LLP-LdV-PLM-2012-LT-0765

 

BAIGIAMOJI KONFERENCIJA

 

Šių metų gegužės 29 d. Biržų restorane „Pilies skliautai“ įvyko mobilumo projekto “Profesinių įgūdžių tobulinimas. Užsienio šalių patirtis” baigiamoji konferencija, kurioje dalyviai dar kartą pasidžiaugė galimybe dalyvauti projekte, apibendrino naujas patirtis ir žinias,  pristatė projekto rezultatus. 

Konferenciją pradėjo projekto vadovas - VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos direktorius Leonidas Sologubovas. Direktorius pasveikino visus susirinkusius projekto dalyvius, konferencijos svečius,  trumpai pristatė projektą, kodėl jis buvo reikalingas įstaigoms, priminė kokių tikslų buvo siekta, pristatė projekto darbo grupę: projekto finansininkę Valeriją Gasiulienę ir koordinatorę Renatą Gražinienę.

 

   Toliau projekto dalyviai skaitė pranešimus, pristatydami stažuotės vietas,  temas ir savo patirtis jas analizuojant, pasakodami apie naujas žinias ir praktikas.

 

     VšĮ Biržų ligoninės direktoriaus pavaduotoja slaugai Audronė Gaigalienė  kalbėjo tema „Paliatyvios priežiūros organizavimas ir valdymas Vokietijos  sveikatos priežiūros įstaigose – geras pavyzdys  ir siekiamybė mums.“.  Pranešimo skaidrės čia

VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos gydytoja odontologė Vaida Zaborskytė pasisakė tema „Dantų gydymo naujovės.  Ką galima pritaikyti čia ?“. Pranešimo skaidrės čia

VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vyriausioji slaugos administratorė Irena Trinskienė pasidalino stažuotės patirtimi pasisakydama tema „Veiksmingas prevencinių programų skatinimas ir jų vykdymo kokybės užtikrinimasTurkijoje. Pacientų srautų valdymas.“. Pranešimo skaidrės čia.

VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo Antano Gudausko pranešimas „Organizacijos tikslai ir gauti rezultatai dalyvaujant projekte “Profesinių įgūdžių tobulinimas. Užsienio šalių patirtis”.  Kodėl svarbu nuolat tobulėti ?“. Pranešimo skaidrės čia

ir VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro bendruomenės slaugytojos Danguolės Kondratenkienės pranešimas „Naujos patirtys geresnės kokybės link. Kodėl organizacijai reikalingi tarptautiniai projektai ? Planuojami pokyčiai.“  (pranešimo skaidrės čia) konferencijos dalyvius įtraukė į diskusiją apie gydymo įstaigų ir kai kuriais atvejais personalo pasyvumo dalyvaujant tarptautiniuose projektuose priežastis.

Projekto dalyvius sveikino, linkėjo sėkmės ir susitikti ateityje bendruose projektuose linkėjo užsienio priimančiųjų organizacijų koordinatoriai.

 

Apibendrinant projektinę veiklą projekto koordinatorė pristatė rezultatus (pranešimo skaidrės čia) ir parengtą „El. vadovą ambulatorines paslaugas teikiančių įstaigų geresniam darbui“.

Oficialiosios konferencijos dalies pabaigoje visiems projekto dalyviams buvo įteikti įgytas žinias ir įgūdžius  patvirtinantys Europass mobilumo dokumentai. 

 

 

         Projekte dalyvaujančių įstaigų (partnerių) vadovams Leonidas Sologubovas dėkojo už pasitikėjimą, bendradarbiavimą ir draugystę vykdant projekto veiklas.  Projekto partneriai taip pat dėkojo projektą administruojančiai organizacijai – VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikai ir projekto darbo grupei.

  Vėliau dalyviai maloniai bendravo neformalioje aplinkoje - dalijosi įspūdžiais, prisiminė kartu patirtus nuotykius, džiaugėsi patirtimi ir nuveiktais darbais.

    Visi vieni kitiems linkėjo veiklos tęstinumo. 

 

 

 

Žiūrėti laidą apie konferenciją galite čia http://www.selonija.lt/birzu-zinios/   („Mūsų Biržai“ 20140606)  arba čia  http://www.youtube.com/watch?v=Pl1JUt9w0-4&list=UUBbvZRNhZN5XZ5ahECS-0Hg (1-5 min.) .

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

Plačiau apie projektą galite paskaityti čia:

http://www.birzupoliklinika.lt/index.php/vykdomi-projektai