Leonardo da Vinci programos darbo rinkos žmonių (PLM) mobilumo projektas “Profesinių įgūdžių tobulinimas. Užsienio šalių patirtis”,  Nr. LLP-LdV-PLM-2012-LT-0765

 

BAIGIAMOJI KONFERENCIJA

 

Šių metų gegužės 29 d. Biržų restorane „Pilies skliautai“ įvyko mobilumo projekto “Profesinių įgūdžių tobulinimas. Užsienio šalių patirtis” baigiamoji konferencija, kurioje dalyviai dar kartą pasidžiaugė galimybe dalyvauti projekte, apibendrino naujas patirtis ir žinias,  pristatė projekto rezultatus. 

Konferenciją pradėjo projekto vadovas - VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos direktorius Leonidas Sologubovas. Direktorius pasveikino visus susirinkusius projekto dalyvius, konferencijos svečius,  trumpai pristatė projektą, kodėl jis buvo reikalingas įstaigoms, priminė kokių tikslų buvo siekta, pristatė projekto darbo grupę: projekto finansininkę Valeriją Gasiulienę ir koordinatorę Renatą Gražinienę.

 

Skaityti daugiau: Konferencija

 

 

Tarptautinė patirtis – sėkmingam darbui

 

Leonardo da Vinci programa

“Profesinių įgūdžių tobulinimas. Užsienio šalių patirtis”

 

VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinika kartu su VšĮ Telšių rajono PSPC, VšĮ Biržų ligonine, VšĮ Kupiškio rajono PASPC, VšĮ Pasvalio PASPC ir VšĮ Rokiškio PASPC įgyvendino Leonardo da Vinci programos PLM mobilumo projektą “Profesinių įgūdžių tobulinimas. Užsienio šalių patirtis“.

Projekto metu 20 darbuotojų turėjo galimybę dvi savaites stažuotis Vokietijos arba Turkijos sveikatos priežiūros įstaigose, susipažinti su užsienio kolegų darbu, gilintis į veiksmingo prevencinių programų skatinimo ir vykdymo, motyvuojančio darbo užmokesčio formavimo, tarptautinių projektų vystymo, pacientų srautų valdymo, odontologijos naujovių taikymo bei paliatyvios priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo sritis.

Skaityti daugiau: Tarptautinė patirtis

Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika kartu su Pasvalio PSPC ir Telšių PSPC  2009-2011 metais įgyvendino projektą  VP1-1.1-SADM-06-K-01-052„Pasvalio, Biržų ir Telšių pirminio lygio sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų bei vadovų kvalifikacijos, žinių bei gebėjimų lygio kėlimas, siekiant atitikti visuomenės poreikius“.  Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Pasvalio PSPC,  projekto partneriai - Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika ir Viešoji įstaiga Telšių rajono PSPC.  Bendra projekto vertė yra 3 650 990,00 Lt,iš jų ES dalis - 3 096 078,00 Lt. 

Skaityti daugiau: Mokymai

Projekto pavadinimas:

„Išankstinės pacientų registracijos sistema“

Projekto vykdytojas:

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

  Įgyvendinus projektą  sukurta elektroninė išankstinės pacientų registracijos sistema   sergu.lt , kuri sujungė atskirų gydymo įstaigų registracijos sistemas. Išankstinės pacientų registracijos sistema leidžia:

Skaityti daugiau: Išankstinė registracijos sistema

 

 

Leonardo da Vinci programa

“Profesinių įgūdžių tobulinimas. Užsienio šalių patirtis”

 

 Šių metų kovo 1-14 dienomis šeši darbuotojai iš skirtingų rajonų Lietuvos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų stažavosi Nevsehiro (Turkija) miesto gydymo įstaigose. Stažuotėje dalyvavo ir dvi VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos darbuotojos.

 Šios stažuotės tikslas - darbuotojų profesinis patobulėjimas motyvuojančio darbo užmokesčio formavimo, tarptautinių projektų vystymo, veiksmingo prevencinių programų skatinimo bei vykdymo, pacientų srautų valdymo srityse. Darbuotojų įgytas kompetencijas panaudojant darbe tikimasi pagerinti siunčiančiųjų organizacijų probleminių veiklos sričių darbą.

Skaityti daugiau: Stažuotė

 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MEDICINOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS PASINAUDOJANT  Europos sąjungos parama

 

Projekto pavadinimas:

Biržų rajono savivaldybės poliklinikos modernizacija ir paslaugų kokybės gerinimas

Projekto vykdytojas:

Biržų rajono savivaldybės poliklinika

Projekto sutarties pasirašymo data:

2006-12-06

Projekto trukmė:

21 mėn.

 

VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinika baigė įgyvendinti  projektą „Biržų rajono savivaldybės poliklinikos modernizacija ir paslaugų kokybės gerinimas“,BPD2004-ERPF-1.4.0-03-05/0067-03, kurįiš dalies finansavo Europos Sąjunga.

 

Projektui skirta 4 455 778,25 Lt parama, iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama – 4 222 348,11 Lt; 

Biržų rajono savivaldybės lėšos – 233 430,14 Lt .

Skaityti daugiau: Medicinos paslaugų gerinimas