Straipsniai

ATVYKUS Į POLIKLINIKĄ 

 

  • poliklinikos darbo metu atvykite į bet kurį poliklinikos padalinį ir kreipkitės į registratūrą;

     

  • su savimi turėkite asmens pasą ar asmens tapatybės kortelę (vaikams kol neišduotas dokumentas - gali būti gimimo liudijimas), globėjai - ir notaro patvirtintus globos dokumentus;

     

  • pasirinkus Poliklinikos gydytoją (šeimos gydytoją, vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją ir/ar gydytoją psichiatrą), pas kurį norėsite prisirašyti, užpildysite ir pasirašysite „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr.025-025-1/a).

  •