Greitoji medicinos pagalba Registratūra
033
bendrasis pagalbos numeris 112
  • Vaikų                      +370 450 31037
  • Suaugusiųjų          +370 450 32317
  •                                 +370 652 07857
  • Odontologinis sk.  +370 450 32037
  • "Aušros" odontologinis kabinetas     +370 601 16973

 

        

   

Informacija apie VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos  darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymuir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu

2012 m. 1 ketvirčio VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos

darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Darbuotojų  grupė

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt

Gydytojai

3079

Kiti specialistai su aukštuoju

2172

Slaugytojai

1590

Kiti specialistai su spec.  viduriniu

1675

Kitas personalas

990

 

2013 m. balandžio mėn,. vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr.

Rodiklis

Praėjusiųjų metų (2012m.)      (nurodyti  metus)  vidutinis vieno mėn. darbo užmokesčio fondas, Lt

Einamųjų metų (2013 m.)  balandžiomėn. darbo užmokesčio fondas, Lt

Fizinių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Užimtų etatų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Einamųjų metų (2013m.)balandžio mėn.vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis,                  Lt                                              (4 gr./5 gr.)

1

2

3

4

5

6

7

 

Iš viso:

340200

315423

174

147,75

1813

1

Gydytojai

108869

105798

34

26,00

3112

2

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

26725

25384

11

9,00

2308

3

Slaugytojai

149517

128291

86

78,50

1492

4

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

5045

4665

3

2,25

1555

5

Kitas personalas

50044

51285

40

32

1282

 

2011 m. III ketvirčio VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos

darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Darbuotojų  grupė

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt

Gydytojai

3134,67

Kiti specialistai su aukštuoju

2239,67

Slaugytojai

1728,67

Kiti specialistai su spec.  viduriniu

1895,70

Kitas personalas

1120,70