Greitoji medicinos pagalba Registratūra
  • Teo                 03
  • Telia            103
  • Bitė, Tele 2  033
  • Vaikų              +370 450 31037
  • Suaugusiųjų +370 450 32317
  •                        +370 652 07857

 

        

   

 

KOKYBĖS POLITIKA

 

 

VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinika yra koncentruota sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti pirminio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas bei būtinąją pagalbą Biržų ir kitų rajonų gyventojams.

Šeimos gydytojai su gydytojųspecialistų komanda paslaugas teikia poliklinikoje ir jos padaliniuose - ambulatorijose, medicinos punktuose bei odontologijos skyriuje,  o esant poreikiui – pacientų namuose. Skubiąją medicinos pagalbą užtikrina greitosios medicinos pagalbos padalinys.

 

 

Mūsų veikla yra orientuota į pacientą.

 

Vadovaudamiesi pažangiomis technologijomis, mokslu, atsižvelgdami į pacientų lūkesčius, teikiame plačias ambulatorines gydymo, slaugos ir odontologijos paslaugas, viršijančias privalomą pirminio lygio paslaugų apimtį.

Mes vertiname ir reaguojame į pagrįstą savo klientų nuomonę apie poliklinikoje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Siekdami kiekvienam suteikti galimybę gyventi ilgesnį ir kokybiškesnį gyvenimą, skatiname vadovautis sveiko gyvenimo principais bei naudoti profilaktines priemones.

 

Kvalifikacija

 

Visi sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys medikai turi licencijas: įvairių specialybių gydytojai – medicinos praktikos veiklai, slaugytojos – slaugos praktikai, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojų veiklai, odontologo padėjėjo veiklai vykdyti.

Personalas nuolat kelia kvalifikaciją Lietuvos ir užsienio gydymo įstaigose, aktyviai naudojasi tam skiriama ES parama.

 

Pagarba ir informuotumas

 

Pagrindinė taisyklė – pagarbus elgesys su visais pacientais, stengiantis išsiaiškinti jų poreikius ir jiems padėti.

Personalas užtikrina paciento teisę į privatumą: saugo medicininę paslaptį bei dokumentus, susijusius su paciento sveikatos būkle, laikosi konfidencialumo reikalavimų.

Pacientai yra informuojami apie diagnozę, diagnostikos ir gydymo metodus, kurie yra taikomi pacientui arba jo įstatyminiam atstovui sutikus.

 

Patikimumas ir nuolatinis gerinimas

 

Siekiant užtikrinti poliklinikos veiklos skaidrumą, personalo vykdomos funkcijos yra reglamentuotos įstaigos vidaus dokumentuose.

Poliklinikoje yra sudaryta vidaus audito grupė, kuri vykdo įstaigos veiklos tikrinimą ir perspektyvų vertinimą, registruoja, analizuoja atvejus, kai yra neatitikčių teisės aktams, jas taiso.

Administracija nuolat vertina poliklinikoje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, kontroliuoja įstaigos įsipareigojimų vykdymą.

Siekiant nuolat atsinaujinti, skatinant pažangą, poliklinikoje sparčiai diegiamos naujovės, gerinamas pacientų aptarnavimas, kuriama jauki aplinka.

 

 

 

Mūsų tikslas - padėti sergančiam, patarti sveikam!